Alla som har beslutat sig för att sälja huset har nog hört att man ska göra en  energideklaration. Detta kanske kommer som en överraskning och det är möjligt att man inte ens hört talas om vad detta är tidigare.

Kortfattat kan man säga att en energideklaration visar på hur effektivt energianvändningen i huset är. Detta är något som infördes 2006 med syftet att främja en effektiv energianvändning och bra inomhusmiljö i byggnader.

En energideklaration är något som ska utföras av en expert inom området. Energiexperten samlar in information om huset från ägaren under tiden denna har bott i huset. Energitjuvar, så som utomhuspool, spabad, kupévärmare till bilen, räknas dock bort från energiförbrukningen då de inte ingår i den normala energianvändningen.

Mer tekniskt sett ska en energideklaration innehålla följande uppgifter:

  • hur stor arean är som värms upp i huset
  • energianvändning för fastighetsel, tappvarmvatten, uppvärmning och komfortkyla.
  • huruvida radonmätning har utförts, och om detta har gjorts vilka uppmätta värden som erhölls
  • eventuella förslag från energiexperten för att minska energianvändningen

Vidare innehåller energideklarationer även tekniska uppgifter om sådan som värmesystemet och ventilationen i huset.

Som husägare gäller det att ha koll på alla delar av huset då man måste lämna många muntliga uppgifter inför en energideklaration. Man kommer även behöva ha tillgång till elräkningar en tid tillbaka för att visa tydliga siffror på läget.

En köpare har alltid rätten att se energideklarationen innan de köper. Denna deklaration lämnas sedan över till den nya ägaren efter köpet är fullbordat. Gör man ingen energideklaration innan försäljning har köparen rätten att beställa en på säljarens bekostnad upp till sex månader efter köparen fått tillträde till huset.

En energideklaration räcker i tio år. Har man således köpt ett hus efter 2006 och säljer det i sin tur innan 10 år har gått behöver man inte göra en ny energideklaration.