Har man redan ett hem med vattenburet värmesystem har man grunden för att sätta in en luft/vatten värmepump. Detta är ett system som blivit populärt alternativ till bland annat bergvärme. 

I detta system överför en kompressor energin i form av värme som finns i utomhusluften till luften man har inomhus. Den gör detta genom det vattenburna systemet, vilket är skillnaden mellan en luft/luft värmepump som värmer upp genom inströmning av varmluft. Installationen av en luft/vatten värmepump är något som bör skötas av en yrkeskunnig för att få en pålitligt resultat.

Den stora fördelen med en luft/vatten värmepump är rent ekonomiskt. Den kommer att betala sig själv i form av minskade elkostnader över en tid fram över. Uppvärmningen av huset kan nästan direkt halveras i kostnad vi installation av detta system. Det är också ett mindre ingrepp på omgivningen än bergvärme.

En annan fördel är att det spelar ingen roll hur planlösningen på huset ser ut, det går lika lätt att fördela värmen genom hela huset oavsett. Denna fördel har man inte om man sätter in en luft/luft värmepump då placeringen av värmeutblåset måste göras mycket mer strategiskt för att sprida värmen effektivt.

Detta är dock ett system som är mer lämpat sydligare delar av landet då det blir mindre effektivt när det är kallt. Detta kanske låter underligt, men eftersom systemet hämtar energin från luften utomhus är den beroende av energin som faktiskt finns i utomhusluften till att börja med. När det börjar bli kallare än -20 grader finns det inte mycket energi att hämta längre.

Nu kommer systemet inte sluta värma bara för att temperaturen faller. När det blir svårt att utvinna energin som krävs kommer istället en elpatron aktiveras och sköta uppvärmningen. Elräkningen kommer att gå upp under de kallaste månaderna och det är bra att vara förberedd på detta.