Byggnader i Sverige utsätts precis som i många andra länder för en stor variation av väderförhållanden. Allt från snö och hagel till stark vind och uttorkande sol. Vädret kan dessutom bli allt tuffare allt eftersom att klimaten förändras. 

Svenska Boverket har till och med publicerat en rapport som analyserat vilken påverkan framtida klimatförändringar kommer ha på våra byggnader. De tar in allt från temperaturpåverkningar till regn, snölaster, åska och vind i sina beräkningar. Vad är då viktigt att tänka på som privatperson när man bygger eller renoverar ett hus?

Tak

Taket är antagligen den del av huset som utsätts för störst påfrestningar. Först och främst så måste taket hantera allt regn som faller under årens gång. För detta krävs det ett bra ytskikt. Detta kan vara i till exempel tegel, betong eller takplåt.

Efter det måste man även se över vattenavrinningen. Det handlar om allt från hängrännor, stuprör och slutlig avrinning i tunnor eller i marken. Detta går oftast att köpa från samma leverantör som man köper taket ifrån. På så sätt matchar avrinningsutrustningen även taket.

Det andra stora problemet vi behöver bemöta i Sverige är snölaster, den vikt som snön lägger på taket. För att hantera detta så krävs det att takets bjälklag och lutning är anpassat för de snömängder som kan uppstå.

Fasad

Olika typer av fasader har olika förutsättningar. Trä är mycket lätt att arbeta med men kräver mycket underhåll. Man behöver regelbundet måla om och byta ut bräderna. Tegel är betydligt mer hållbart men kostar mer och kräver specialkompetens när reparationer och underhåll väl behövs. Puts är ett tredje alternativ som hamnar någonstans mellan trä och tegelfasad. Både när det kommer till pris och hållbarhet.