Rut är inte bara ett vackert flicknamn, det är också en akronym för orden rengöring, underhåll och tvätt. Benämningen RUT-avdrag började användas när vi fick möjlighet till skattereduktion när vi anlitade registrerade och F-skattande firmor för hushållsnära tjänster. Idag använder sig fler och fler människor av RUT-avdraget och det finns många seriösa städfirmor att anlita. Visst är det härligt att kunna få hjälp med städningen någon gång per vecka eller kanske för den stora flyttstädningen.

RUT-avdraget görs direkt på fakturan av den firma man anlitar för att utföra städningen. Avdraget är 50 % på arbetskostnaden. Efter att städfirman fått betalt av dig kan företaget rekvirera dessa pengar från skatteverket. Eftersom en stor del av kostnaden när man tar hjälp för städning består av arbetstid är det mycket lönsamt att utnyttja RUT-avdraget. Det man skall tänka på är att man måste ha tillräckligt hög lön för att sedan skatten skall täcka reduktionen när det är dags att deklarera. Om man har för låg lön kan det innebära att man får betala tillbaka en del av RUT-avdraget till skatteverket. Detta händer inte ofta när det gäller RUT eftersom man ofta inte köper tjänster för så stora belopp per år. När det gäller ROT-avdraget händer det dock ibland att den som köpt tjänsten måste betala tillbaka en del av avdraget.

Om man vill utnyttja RUT och ROT maximalt kan man köpa tjänster för 100 000 kr per år. Man får då 50 000 kr i skattereduktion. För att kunna utnyttja 50 000 kr måste man ligga på en inkomst på cirka 24 000 per månad. Makarna i hushållet kan dela på avdragen och det gör att inkomsten då måste ligga på cirka 12 000 på var och en om man vill köpa tjänster för totalt 100 000 kr(skattereduktion 50 000kr). Ta med i beräkningen att räntor man betalat under året räknas av först.

Om man är två personer i hushållet har man möjlighet att köpa tjänster för sammanlagt 200 000 kr vilket i ROT- och RUT-avdrag skulle göra en skattereduktion på 100 000 kr.