När du renoverar hemma kommer du att stöta på stora jobb såsom att bygga om ett kök eller badrum. Du kanske vill att snickarna reser eller tar ned väggar samt att målarna gör jobbet med ytskikten så du slipper. Frågan är då när du behöver en offert eller inte.

Mindre jobb brukar inte kräva en offert. Du behöver bara fråga om en typsumma mellan tummen och pekfingret. Räkna sedan på det högre priset för att vara säker. Har du större arbeten på gång kan det vara svårare för en hantverkare att ge ett klart pris samtidigt som du vill gärna ha en offert för att veta hur mycket pengar det egentligen handlar om.

Det du ska tänka på när det kommer till stora jobb såsom ett helt badrum är att en offert med fast pris kommer ofta vara lite högre än ett rörligt pris. Men det är ett sätt för dig att säkra dig mot eventuella överkostnader om någonting skulle bli fel eller behöva göras om. För att vara säker på att företaget får tillräckligt betalt även om det uppstår problem, garderar de sig genom att ta ett lite högre pris. Om du tror att jobbet kommer att löpa problemfritt kan du istället köra på ett rörligt pris. Försök dock att få  ett hum om hur ofta hantverkarna är där, vad de gör och kolla av detta i fakturan så de inte tar betalt för mer timmar än de har arbetet.