Det finns många äldre bostadsrätter i Sverige. Majoriteten av lägenhetshusen kommer från 60- till 80-talet och har eftersatt underhåll. Bostadsrättsföreningen ska trots allt ha god ekonomi för att klara av ett så stort ingrepp som ett stambyte. Vad ska du som lägenhetsägare tänka på när det är dags?

Ett stambyte betyder helt enkelt att man byter de stora vattenledningarna i huset såsom avlopp och tappvatten. Det betyder också att våtutrymmen förstörs eftersom firman måste komma åt att byta ut de gamla rören. Ett stambyte kombineras alltså med ett nytt tät- och ytskikt i badrummet. Så det är en dyr affär. Och det kan bli en affär som du förlorar på om du har själv renoverat badrum. Föreningen behöver alltså inte erbjuda ersättning för högre standard än normalt.

För dig som äger lägenheten är det bra att veta vilket företag som ska utföra jobbet. De ska vara i din lägenhet och om något går fel eller sönder är det bra om du har ett nummer du kan ringa för att få ersättning. Ett stambyte betyder flera steg och är inte ett jobb som tar en dag eller två. Räkna hellre med två månader medan ett stort hus kan ta 1-2 år att byta i alla lägenheter. Du ska ha rätten att säga din åsikt när det sker stambyte i din bostadsrätt och du ska bli meddelad i tid om vad som kommer att ske samt när. Att vara utan badrum innebär ofta en torrtoalett i ett annat rum, något som inte lockar alla. Då behöver du tid att göra upp planer för att bo någon annanstans under tiden.

Du borde också kolla upp företaget. En av lägenheterna som de ska renovera är trots allt din. Var noggrann och se vad de har för referens och historik. Det vore olyckligt om företaget gjorde ett dåligt jobb och det slutar med en vattenskada. Om du märker konstigheter i din efterforskningar ska du tala med bostadsrättsföreningen och fråga vilka referenser de fått och varför de bestämt sig för denna firma. Lätt hänt att föreningen lockas in med billiga priser men istället kanske jobbet blir lidande.

Du borde ha någonstans att bo under tiden som stambytet pågår i din lägenhet. Du kan nog överleva bullret av arbete som sker i de andra lägenheterna men hela våningen måste bli klar innan företaget kan slå på vattnet. Om bostadsrättsföreningen inte kan ordna med temporärt boende kan du blir tvungen att ringa föräldrar eller kompisar och få låna en soffa hos dem. De har ingen skyldighet att erbjuda dig någonstans att bo under tiden. Denna typ av underhåll får du som bostadsrättsinnehavare accepterar och tolerera.