Vad ingår i begreppet ”Hushållsnära tjänster”Städning i hemmetAlla former av tjänster som utförs i ett privat hem går under begreppet hushållsnära tjänster. Hit räknas arbeten som alltid utförs i eller i anslutning till hemmet. Några exempel är städning, fönsterputs, strykning, barnpassning och trädgårdsarbete/trädgårdsvård. Det är viktigt att understryka att alla former av reparationer, underhåll och drift inte hör hit.Ni har säkert hört talas om RUT-avdrag i samband med hushållsnära tjänster. RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt och infördes av den borgerliga regeringen under 2007. RUT-avdraget gör det möjligt för privatpersoner att ansöka om en skattereduktion för tjänster i hemmet som man köpt upp till 100 000 kronor per år. Avdraget uppgår till 50% av den totala arbetskostnaden. För att de hushållsnära tjänsterna skall ingå för RUT-avdraget gäller att företaget som anlitas och som erbjuder tjänsterna innehar F-skattebevis.Införandet av RUT-avdrag fick till följd att flera hushållsnära tjänster börjades att efterfrågas samtidigt som fler företag inom bland annat städning och hemvård etablerades i Sverige.Hushållsnära tjänster har från införandet fram till idag vuxit sig stort och flertalet förmedlings- och offerttjänster har också etablerat sig på området. Storstäderna är flitigast med att använda hushållsnära tjänster men de flesta platser i Sverige idag ser det som naturligt att köpa en städtjänst eller en fönsterputsning om man inte har tiden. Det kostar ju trots allt inte så mycket längre eftersom man får en kraftig rabatt tack vare RUT-avdraget.