Om du äger en fastighet kan du tillsammans med de boende göra om huset till bostadsrätt. Det ger ett bättre kassaflöde och kräver att du bildar en förening.Det krävs tre medlemmar för att bilda en förening och börja ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt. Sedan behöver ni prata med Lantmäteriet och lämna in en skriftligt anmälan att ni är intresserad att köpa fastigheten och göra om den till bostadsrätt. Då behöver ni också signaturer från åtminstone två tredjedelar av alla boende i huset att de godkänner köpet.Huset ska besiktas och det görs mycket mer grundligt än vid ett vanligt villaköp. Här tar man med beräkningar på vad som behöver göras. Det kanske börjar bli dags för ett stambyte och då måste man ta fler kostnader i åtanke. Ett stambyte höjer värdet och tillsammans med en konsultfirma kan ni få mer information om hur det går till. Läs gärna mer om just stambyten hos Frakka.se.Alla medlemmar behöver visa upp sina finansieringsmedel för köpet och uppvisa en ekonomisk plan för fastigheten. Ni behöver ha en plan för hyror, underhåll och insatser. Planen kommer att granskas av intygsgivare och behöver godkännas av samma innan ni kan gå vidare.Efter köpet kan ni skriva upplåtelseavtal med hyresgästerna som då blir ägare av sin nya bostadsrätt istället. Om någon vill fortsätta hyra istället för att köpa går att ordna så att de fortsätta att betala hyra som normalt. När den personen har flyttat kan ni istället sälja lägenheten som en bostadsrätt.Det är ett stort projekt som tar tid. Är ni nya i bostadsbranschen är det bra med mindre objekt, mindre hus med färre lägenheter. Alla lägenheter ska gärna vara uthyrda och helst ska alla gå med på att köpa sin lägenhet, det ger kapital till föreningen och gör det möjligt att driva föreningen i den riktning ni vill.