Det är inte alltid folk beställer hushållsnära tjänster till oss själva. Ibland gör detta till andra personer istället, av en eller annan anledning. Detta är dock något man i regel bör försöka undvika i största möjliga utsträckning av rent ekonomiska skäl. Här tittar vi på varför.Allt detta grundar sig hur rutavdraget fungerar enligt svensk lag. Reglerna säger att för att kunna utnyttja rutavdraget måste man antingen helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Det enda undantaget är att man kan få göra avdrag om det är betalarens föräldrars bostad där tjänsten utförs.Dessa regler gäller specifikt rutarbete. Försöker man istället få rotavdrag måste man även äga föräldrarnas bostad, antingen helt eller delvis.  Det går inte att få varken rut- eller rotavdrag som förälder om man betalar för arbete som utförs i sina barns bostäder. Inte ens om man som förälder äger bostaden helt.Har man hyrt ut bostaden går det inte att få avdrag, varken rut eller rot, på arbete som utförs i bostaden medan den hyrs ut.Detta är bara några av de regler som berättar hur rutarbete fungerar och vilka krav det finns på dem som vill nyttja detta. Bäst av allt är att kolla på Skatteverkets webbplats för mer information, men när man beställer städning från en städfirma har de ofta tillräckligt med kunskap för att vägleda en i detta.